ARTBF.COM              Фоклорна танцова панорама

  Кирил Дженев
Биография

Кирил Дженев е роден в Бургас. Отрано проявилата се любов към българското танцово изкуство отвежда през 1945 година бъдещия хореограф в ансамбъла на Министерството на вътрешните работи, а впоследствие в Народната опера и в ансамбъла на Главно управление на трудовата повинност.

През 1948 година Кирил Дженев основава самодеен танцов състав при Министерството на земеделието. През 1950 година Кирил Дженев завършва икономика в Софийския университет "Свети Климент Охридски". Новата му специалност обаче не го отклонява от първоначалните му импулси. Кирил Дженев разбира, че неговото призвание е изкуството на танца. През 1951 година започва работа в Държавния ансамбъл за народни песни и танци - София. Паралелно с работата си там полага основите на представителния танцов състав при Софийския градски народен съвет, известен сега като ансамбъл "Средец". През 1970 година започва работа като хореограф в ансамбъл "Пирин" - Благоевград, а през 1974 година създава държавния фолклорен ансамбъл "Тракия". Паралелно с хореографската си дейност Кирил Дженев се занимава и с научна работа. Написва редица статии, беседи и рецензии. Издава сборника "Български сценични танци". Участва като съавтор в написването на "Теория за строежа на движенията" и "Универсален танцопис". През 1979 година издава учебника си "Кинетография". Професор Дженев е един от най-изтъкнатите педагози-хореографи на България. Той е един от първите преподаватели в Държавното хореографско училище в София. През 1974 година полага началото на специалността "Хореографска режисура" в Академията, където дълги години е ръководител на катедра "Хореография", а също и заместник-ректор.
Шопска носия за бебе момче
Носия за бебе