ARTBF.COM              Фоклорна танцова панорама          Follow Us on Facebook  Follow Us on Google+

Кирил Дженев (1922-2006) хореограф
Кирил Дженев - хореограф

Кирил Дженев е роден през 1922г. в Бургас. Отрано проявилата се любов към българското танцово изкуство отвежда през 1945 година бъдещия хореограф в ансамбъла на Министерството на вътрешните работи, а впоследствие в Народната опера и в ансамбъла на Главно управление на трудовата повинност. През 1948 година Кирил Дженев основава самодеен танцов състав при Министерството на земеделието.

През 1950 година Кирил Дженев завършва икономика в Софийския университет "Свети Климент Охридски". Новата му специалност обаче не го отклонява от първоначалните му импулси. Кирил Дженев разбира, че неговото призвание е изкуството на танца.
През 1951 година започва работа в Държавния ансамбъл за народни песни и танци - София. Паралелно с работата си там полага основите на представителния танцов състав при Софийския градски народен съвет, известен сега като ансамбъл "Средец".

През 1970 година започва работа като хореограф в ансамбъл "Пирин" - Благоевград, а през 1974 година създава държавния фолклорен ансамбъл "Тракия". Паралелно с хореографската си дейност Кирил Дженев се занимава и с научна работа. Написва редица статии, беседи и рецензии. Издава сборника "Български сценични танци". Участва като съавтор в написването на "Теория за строежа на движенията" и "Универсален танцопис". През 1979 година издава учебника си "Кинетография". Професор Дженев е един от най-изтъкнатите педагози-хореографи на България. Той е един от първите преподаватели в Държавното хореографско училище в София. През 1974 година полага началото на специалността "Хореографска режисура" в Академията, където дълги години е ръководител на катедра "Хореография", а също и заместник-ректор.

Танци на Кирил Дженев:
"Куди" - музика: Николай Стойков
"Овчар и Юда девойка" - музика: Стефан Мутафчиев
"Капански танц" - музика: Александър Христов
"Пирински пролетни игри" - музика: Живка Клинкова
"Шопски танц" - музика: Коста Колев
"Тракийски танц" - музика: Тодор Пращаков
"Пловдивски кокони" - музика: Николай Стойков
"Джиновски танц" - музика: Кирил Стефанов
"Ръченица с шиници" - музика: Живка Клинкова
"Гергьовден" - музика: Тодор Пращаков
"Жеравненски танц" - музика: Живка Клинкова
"Коледари" - музика: народна
"Хасковски сватбени игри" - музика: Тодор Пращаков
"Либе ле" - музика: Цветан Цветков
"Легенда за Орфей" - музика: Живка Клинкова
"Добруджанска танцова импресия" - музика: Тодор Пращаков
"Овчари" - музика: Никола Ганчев
"Шопски лазарки" - музика: народна
"Крайдунавска приказка" - музика: Борис Воденичаров
"Старинен танц" - музика: Димитър Бонев
"Хоро в София" - музика: Коста Колев
"Празничен тракийски танц" - музика: Тодор Пращаков
"Крайморски танц" - музика: Тодор Пращаков
"Букет от Тракия" - музика: Стефан Мутафчиев
купи тениска
Купи тениска
"За българския танц"

Костадин Варимезов гайда
Костадин Варимезов
гайда

Димитър Манов - хореограф
Димитър Манов
хореографArtBF.com Фолклорна танцова панорама ArtBF.com Balkanfolk.com Самодейни танцови ансамбли  Българска народна носия